Metin ULUSOY

Metin ULUSOY

1965 yılında Giresun Lisesinden, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümünden mezun olmuştur.

1971 yılında Maliye Müfettiş Muavini olarak Maliye Teftiş Kuruluna girmiş, 1975 yılında yeterlik sınavını vererek Maliye Müfettişi olmuştur. 1979-1980 döneminde staj için bir yıl süre ile İngiltere’ye gönderilmiştir.

1982-1989 yılları arasında Maliye Bakanlığında Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

1990-1993 yılları arasında A.B.D. de Washington Büyükelçiliği Maliye ve Gümrük Müşaviri görevinde bulunmuştur.

Yurda döndükten sonra 1993-1994 döneminde Maliye Başmüfettişi olarak yeniden Maliye Teftiş Kurulunda görev almıştır.

1994-1997 döneminde Sağlık Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

1998 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuklu olup, İngilizce bilmektedir.

Yayınlanmış Eserleri:

“Kamu Kurumlarının Yurtdışı Teşkilatı ve Yurtdışında Görevli Kamu Personeline İlişkin Esaslar” (1988)

“Birleşme, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi ve İştirak Yoluyla Şirketlerin Yeniden Yapılanması” (2004)